Negeri New York

$16.2M dalam projek akan mengubah Watkins Glen

$16.2M dalam projek akan mengubah Watkins Glen

Gabenor Andrew M. Cuomo mengumumkan pelaburan $16.2 juta yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk meningkatkan lagi transformasi Watkins Glen menjadi destinasi dan pusat kebudayaan bertaraf dunia - semua sebahagian daripada usaha berterusan beliau untuk menggiatkan semula...