Bloomfield

Ontario County terus berusaha untuk mendapatkan semula dana sebanyak $2.4 juta

Ontario County terus berusaha untuk mendapatkan semula dana sebanyak $2.4 juta

Pada hari Khamis, Lembaga Penyelia Daerah Ontario bermesyuarat untuk mesyuarat bulanan tetapnya. Lembaga mempertimbangkan dan meluluskan sejumlah 52 resolusi. Pengerusi Lembaga Pengarah John Marren (Victor) berkata bahawa resolusi paling penting pada malam itu ialah resolusi yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Ways & Means yang menyeru Negeri New York untuk memulihkan $2,391,000 dalam pembiayaan daripada pendapatan Terminal Loteri Video.