Auburn meneroka kemungkinan melaksanakan pendaftaran perumahan sewa

Stok perumahan Auburn adalah topik mesyuarat Majlis Bandaraya Auburn malam Khamis.Kakitangan bandar termasuk Pegawai Penguatkuasa Kod Kanan Brian Hicks, Pengarah Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Jenny Haines dan Penolong Peguam Perbadanan Nate Garland mencadangkan perubahan dasar yang boleh dilaksanakan oleh bandar untuk menjadikan perumahan di Auburn lebih selamat, bersih dan lebih menarik, serta menyerlahkan inisiatif bandar telah pun berusaha ke arah matlamat itu.Warganegara:
Baca Lagi

Disyorkan